Agressie in de zorg

In de zorgsector komt ongewenst gedrag regelmatig voor. We hebben te maken met mensen die afhankelijk zijn van de zorg omdat zij kampen met psychiatrische-, verslavings-, of medische problemen. We bieden hen behandelingen zodat zij optimaal kunnen blijven functioneren. Bij behandeling wordt vaak een afhankelijkheid of een machtsongelijkheid worden ervaren.

Dit gegeven kan leiden tot frustratie bij de cliënt. Vanuit frustratie kan ongewenst gedrag en agressie ontstaan. Deze frustratie kan zich in veel verschillende vormen laten zien. Soms door schelden of schreeuwen, maar ook door claimend gedrag omdat iemand eenzaam is. Soms leidt frustratie zelfs tot fysieke dreiging omdat iemand niet bij machte is om wrevel verbaal te uiten vanwege een beperking. Deze frustratie ligt meestal ten grondslag aan ongewenst gedrag. Maar er kan ook sprake zijn van doelgerichte agressie, waarbij iemand agressie inzet om iets gedaan te krijgen.

Trainings bureau preventing
Tjongerschans

Voor wie?

Preventing richt zich bij trainingen op het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag. De training is toegankelijk en geschikt voor hulpverleners, dienstverleners en in het onderwijs. Maar het is ook in het dagelijkse leven goed toepasbaar. Het is een eenvoudige en handzame methode. Welk opleidingsniveau je hebt, dat is niet van belang. Want het sluit aan bij mensen die praktisch zijn ingesteld, maar ook bij academisch geschoolden.

Hierbij kun je denken aan verzorgenden, woonbegeleiders, ambulant werkers, sociotherapeuten en verpleegkundigen. Maar ook de wetenschappelijk opgeleide professionals zoals artsen, gedragswetenschappers, psychiaters of psychologen hebben positieve ervaringen met onze training.

We leren deelnemers om deze signalen herkennen en deze bespreekbaar te maken. Het effect van de methode is dat het ongewenste gedrag stopt en de frustratie wordt besproken. We werken met de eigen inbreng van de deelnemers, zodat we dichtbij de praktijk blijven en de deelnemers dit direct toe kunnen passen op hun werk. Dat doen we op een interactieve manier, met behulp van rollenspelen, en een aansprekende methodiek welke aansluit bij de hulpverlener. Hulpverlenen doe je omdat je van mensen houdt en iets wil betekenen voor een ander. Regelmatig zien we dat deelnemers voorbij hun grenzen gaan, omdat ze optimale zorg willen leveren. Hierdoor wordt ongewenst gedrag nog weleens als ‘normaal’ gezien, passende bij de doelgroep waar ze mee werken. We leren deelnemers om opnieuw naar het ongewenste gedrag te kijken en hier anders mee om te gaan, door te ontdekken waar hun grenzen liggen en deze op een constructieve wijze uit te spreken, zodat het contact hersteld wordt.

Meer informatie ontvangen?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht